Yritysjohdon taloustiede

Olen kirjoittanut yhdessä FT Mika Malirannan (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos) kanssa taloustieteen johdantotason oppikirjan Yritysjohdon taloustiede: Yritykset taloudessa ja taloustieteessä. Kirjamme ensimmäinen painos julkaistiin 2015 ja toinen uusittu painos 2016.

Yritysjohdon taloustiede on taloustieteen johdantotason oppikirja, joka on suunnattu erityisesti yritysten ja organisaatioiden toiminnasta, johtamisesta ja kehittämisestä kiinnostuneille. Kirjassa esitellään taloustieteen perusasiat yritystoiminnan ja yritysjohdon näkökulmasta.

Yritysjohdon taloustiede

Yritysjohdon taloustiede on nykyaikainen ja ajanmukainen johdatus taloustieteeseen. Siinä esitellään esimerkiksi peliteoriaan perustuvaa strategisen vuorovaikutuksen taloustiedettä sekä keskeisiä tiedon taloustieteen ja organisaatioiden taloustieteen näkökulmia. Kirjassa pyritään kuvaamaan myös uusia näkökulmia, joita psykologian ja taloustieteen rajapintaan syntynyt ns. käyttäytymistieteellinen taloustiede on tuottanut.

Kirjassa esitellyt sovellukset ja esimerkit ovat poimintoja erilaisista taloudellisista kysymyksistä, ilmiöistä ja mekanismeista, joita nykyaikaisessa taloustieteessä tarkastellaan. Kirja ei käsittele tyhjentävästi tai kattavasti mitään yhtä tiettyä osa-aluetta, vaan sen tavoitteena on antaa lukijalle tuntuma, mitä nykyaikainen taloustiede on.

Yritysjohdon taloustiede on suunnattu nykyaikaisesta taloustieteestä kiinnostuneille.

  • Kirjan ostaminen: Jos etsit, mistä kirjamme voi ostaa, kannattaa katsoa esimerkiksi tänne. Kirjaa myydään myös monissa kirjakaupoissa.
  • Kirjaan liittyvät harjoitustehtävät: Jos etsit, mistä kirjaamme liittyviä harjoitustehtäviä löytyy, kannattaa katsoa tänne. (Huom: Saat PDF:n auki antamalla salasanaksi sanan, joka löytyy ensimmäisenä sanana kirjamme alaluvun 3.1. ensimmäisestä kappaleesta).
  • Errata: Jos etsit kirjamme ensimmäiseen painokseen liittyvää “Errataa“, se löytyy tästä. (Huom: Saat PDF:n auki antamalla salasanaksi sanan, joka löytyy ensimmäisenä sanana kirjamme alaluvun 3.1. ensimmäisestä kappaleesta).