Suomeksi

Ari Hyytinen, KTT:

 • Taloustieteen professori, Hanken

Postiosoite:

 • Hanken School of Economics, P.O. Box 479, FI-00101 Helsinki
  Finland

S-posti:

 • Hanken: ari.hyytinen[**–at–**]hanken.fi
 • Henkilökohtainen: ari.hyytinen[**–at–**]gmail.com

Muut tehtävät / toimet:

 • Toimittaja, Kansantaloudellinen aikakauskirja
 • Senior fellow, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)
 • Neuvonantaja, Labore.

Aiemmat luottamustehtävät / toimet:

 • Jäsen, Lainsäädännön arviointineuvosto (Valtioneuvoston kanslia), 2016-2019
 • Neuvonantaja, Eduskunnan pankkivaltuusto 2012-2019

Tieteelliset kv. julkaisut:

Akateeminen talousblogi (ATB):

Suomenkieliset artikkelit ja kirjoitukset:

Suomenkieliset kirjat:

 • Oppikirja (pääsykoekirja), Hyytinen-Maliranta: Yritysjohdon taloustiede: Yritykset taloudessa ja taloustieteessä, 2. painos, 2016.
 • Mistä talouskasvu syntyy? (toim. A. Hyytinen ja P. Rouvinen, Etla B:214, 2005).

Muut kirjoitukset:

 • GSE Tilannehuone: Konkurssiaallon uhka pelättyä pienempi?, muistio 24.2.2021, (Ari Hyytinen ja Otto Toivanen).
 • GSE Tilannehuone: Yritysten tukemisessa syytä siirtyä kohti vastikkeellisia tukia, muistio 2.2.2021 (Ari Hyytinen, Niku Määttänen, Tuomas Takalo ja Otto Toivanen)
 • GSE Tilannehuone: Yritystuet työkaluna koronakriisissä, muistio 11.9.2020 (Ari Hyytinen, Oskari Nokso-Koivisto, Tuomas Takalo ja Otto Toivanen)
 • Hyytinen, A., 2018, Tekoäly talouskasvun lähteenä. Keskisuomalainen, Vierailija-palsta, 29.4.2018.
 • Hyytinen, A., 2016, Kilpailukyky ja talouden tilannekuva, Keskisuomalainen, kolumni, 20.3.2016.
 • Hyytinen, A., 2015, Radikaali innovointi edellyttää riskinottoa, Keskisuomalainen, kolumni, 9.10.2015.
 • Hyytinen, A., 2012, Kotitalouksien osakeomistusten julkisuus ristiriitaista, Keskisuomalainen, kolumni, 16.5.2012.
 • Hyytinen, A. ja Ylhäinen, I., 2012, Julkisen yritysrahoituksen vaikuttavuus: Esimerkkinä erikoisrahoitusyhtiö Finnvera, teoksessa: Kasvuyrityskatsaus 2012, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, innovaatio 20/2012, s. 81-85.
 • Hyytinen, A. ja Toivanen, O., 2011, Kartellivahinkojen arviointi, teoksessa: Kilpailuoikeudellinen vuosikirja 2010 (toim. A. Mentula), Suomen kilpailuoikeudellinen yhdistys, s. 173-187.
 • Hyytinen, A., 2011, Mitä ovat finanssipolitiikan instituutiot? Keskisuomalainen, kolumni, 3.6.2011.
 • Hyytinen, A., Pajarinen, M. ja Ylä-Anttila, P., 2011, Finpron vaikuttavuus – Finpron palveluiden käytön vaikutukset yritysten kansainvälistymiseen ja menestymiseen, ETLA DP No. 1258.
 • Hyytinen, A. ja Maliranta, M., 2010, Yritysrahoitus ja tyomarkkinajoustot tuottavuuskasvun lahteena, teoksessa: Työ, talous ja yliopisto. Jaakko Pehkonen 50 vuotta, (toim. K. Heimonen ja H. Tervo), luku 19, s. 189–206.
 • Hyytinen, A., Pajarinen, M. ja Yla-Anttila, P., 2010, Finpro Suomen innovaatiojarjestelmassa: Millaiset yritykset kayttavat Finpron palveluita? ETLA DP No. 1213.
 • Hyytinen, A., 2010, Hyväntekevaisyyden ja varainhankinnan taloustiedettä, Keskisuomalainen, kolumni, 11.4.2010.
 • Hyytinen, A., 2009, Kolme havaintoa yritysrahoituksesta, Suhdanne (ETLA), 1/2009.
 • Hyytinen, A., 2009, Miksi suhdannekäänteet tuntuvat tulevan yllättäen?, Keskisuomalainen, vierailija, 11.3.2009.
 • Hyytinen, A. ja Takalo, T., 2009, Osuvaa politiikkaa vahingossa, Talouselämä, Liikejuridiikka/Asiantuntija-palsta, 6.3.2009.
 • Hyytinen, A., 2009, Julkisessa yritysrahoituksessa voidaan tehdä myös virheitä, Kauppalehti, debatti, 2.2.2009.
 • Hyytinen, A., 2009, Asuntolainatakuulle on parempia vaihtoehtoja, Kauppalehti, mielipide, 8.1.2009.
 • Hyytinen, A. ja Takalo, T., 2008, Talousnäkymät synkkenevät, katse tulevaan, Keskisuomalainen, vierailija, 14.12.2008.
 • Hyytinen, A. ja Rouvinen, P., 2008, Kriisi hidastaa kasvua, mutta kuinka kauan?, Keskisuomalainen, kolumni, 31.10.2008.
 • Hyytinen, A. ja Virolainen, K., 2008, Luottolaman uhka pakottaa suurpankit keräämään uutta pääomaa, Helsingin Sanomat, vieraskynä, 23.6.2008.
 • Hyytinen, A. ja Määttänen, N., 2008, Asuntokaupan varainsiirtovero on muinaisjäänne, Talouselämä, sivullinen-palsta, 13.6.2008.
 • Hyytinen, A., Putkuri, H. ja Taipalus, K., 2007, Katsaus kotitalouksien velkaantumiseen Suomessa vuosina 1994-2004, Suomen Pankin Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston työpaperi, 1/2007.
 • Hyytinen, A. ja Pajarinen, M., 2005, Luottomarkkinoiden epätäydellisyydet ja pk-yritysten rahoitusympäristö Suomessa, Kauppa- ja teollisuusministeriö, 2/2005 (Sarja: Rahoitetut tutkimukset).
 • Ali-Yrkkö, J., Hermans, R., Hyytinen, A., Lindsröm, M., Paija, L., Pajarinen, M., ja Ylä-Anttila, P.], 2004, Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa – Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä , Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja, 20/2004.
 • Hyytinen, A. ja Ilmakunnas, P., Yrittäjyyttä harkitsevien profiili, PTT-katsaus 4/2004.
 • Hyytinen, A. ja Pajarinen, M., Rahoitusjärjestelmän haasteet uudistuvassa taloudessa, Suhdanne 2/2003, s. 96-104.